Opłaty

OPŁATY ZA OPINIE KOMISJI BIOETYCZNEJ UJ

 • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego (komercyjnego) jednoośrodkowego - 6 500 zł,
   
 • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego (komercyjnego) wieloośrodkowego - 6 500 zł, a za każdy kolejny ośrodek w badaniu 1 500 zł;
   
 • za rozpatrzenie złożonej przez wnioskodawcę/sponsora poprawki dotyczącej wniosku sponsorowanego - 2 500 zł;
   
 • za rozpatrzenie złożonego przez wnioskodawcę/sponsora wniosku o przedłużenie badania sponsorowanego - 2 500 zł;
   
 • za wniosek dotyczący badań wykonywanych w ramach prac własnych, działalności statutowej, dotacji ze środków finansowych przeznaczonych na naukę w budżecie państwa (granty) oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich, itp. - bez opłat;
   
 • poprawki lub zmiany zgłoszone wyłącznie do wiadomości Komisji (tzw. zmiany administracyjne) oraz zgłoszenie zdarzenia niepożądanego - bez opłat.

Przy składaniu wniosku do Komisji Bioetycznej UJ obowiązują następujące zasady:

 • wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji (dotyczy to również poprawek do rozpatrzenia przez Komisję odnośnie wniosków sponsorowanych);
   
 • wnioskodawcy uiszczają opłatę na podstawie wystawionej przez Komisję Bioetyczną UJ noty księgowej zewnętrznej na wskazane konto;
   
 • opłaty, o których mowa powyżej, wnioskodawca uiszcza przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.