Skład Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja Bioetyczna UJ - kadencja 2014-2017

 
 • Przewodniczący:

     Prof. dr hab. n. med. Piotr Thor (lekarz urolog)
     Katedra Patofizjologii UJ CM

   
 • Zastępca przewodniczącego:

     Mgr Alicja Widera (psycholog kliniczny)
     Szpital Uniwersytecki w Krakowie

   
 • Członkowie:
  1. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach (lekarz neonatolog/pediatra)
   Klinika Neonatologii UJ CM

    
  2. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek (lekarz internista/alergolog/pulmonolog)
   II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM

    
  3. Dr n. med. Teresa Pawlik (lekarz internista)
   Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
   Szpital Uniwersytecki w Krakowie

    
  4. Mgr Leszek Kądziela (radca prawny)
    
  5. Dr n. med. Barbara Groszek (lekarz internista/toksykolog)
   Oddział Kliniczny Toksykologii i Chorób Wewnętrznych,
   Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

    
  6. Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv. (duchowny)
   Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    
  7. Dr n. med. Stefan Bednarz (lekarz internista)
   przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
   Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM

    
  8. Dr hab. med. Roman Pfitzner, prof. UJ (lekarz chirurg ogólny/kardiochirurg)
   Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM

    
  9. Dr n. med. Bartosz Grabski (psychiatra/seksuolog)
   Katedra Psychiatrii UJ CM

    
  10. Jolanta Kopeć (położna)
   Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe
   MEDICINA 2000 Sp. z o.o. w Krakowie